Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Απολογισμός 2006-2009

11/03/2010

Πρόλογος προέδρου ΤΕΕ

Filed under: Uncategorized — Ετικέτες: , — mechcon @ 8:14 πμ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πήρε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να προσκαλέσει τα μέλη του να υποβάλουν τις απόψεις τους για τον απολογισμό δράσης της τελευταίας τριετίας, πιστεύοντας ότι η συλλογική εμπειρία των μηχανικών μπορεί να αποτελέσει μία σπουδαία παρακαταθήκη για τη νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Απριλίου 2010. Υπό αυτήν την έννοια, θα ήταν πιο αποδοτικό να αξιοποιήσουμε αυτήν την πρωτοβουλία για εποικοδομητικές προτάσεις και να μην τη  «σπαταλήσουμε»  για προεκλογική αντιπαράθεση … (more…)

Advertisements

10/03/2010

Απασχόληση – Ανάπτυξη – Οικονομική κρίση

Filed under: Απασχόληση, Οικονομία, Uncategorized — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:41 μμ

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας μας, όπως άλλωστε και όλοι οι Έλληνες, βιώνουν έντονα την κρίση της απασχόλησης που παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις από την οικονομική κρίση.  Για αυτό το λόγο, η απασχόληση διατρέχει σαν «κόκκινη κλωστή» όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Περισσότερα…

Τεχνική Εκπαίδευση – Επαγγελματικά δικαιώματα

Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της Τεχνικής Εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς αλλά και για όλους τους αποφοίτους, απετέλεσε κορυφαία δραστηριότητα για το ΤΕΕ. Η πρόταση για ριζική αναμόρφωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης  κατακτά συνεχώς την αποδοχή της Ελληνικής κοινωνίας.  Περισσότερα…

Για την καθημερινότητα των μηχανικών

Filed under: Καθημερινότητα μηχανικών — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:20 πμ

Η «πανίσχυρη συντεχνία του ΤΕΕ» αποτελεί πλέον ένα συνηθισμένο χαρακτηρισμό για το  ΤΕΕ, από ορισμένους κύκλους που επιχειρούν να το κατηγορήσουν για συντεχνιακή υποστήριξη των μελών του. Αν και η συντεχνιακή νοοτροπία είναι αντίθετη με την πολιτική του ΤΕΕ, ο παραπάνω χαρακτηρισμός κρύβει μια αλήθεια. Το ΤΕΕ προσφέρει στα μέλη του σημαντικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην καθημερινότητα του επαγγέλματος. Ευλόγως, ως μηχανικοί, είμαστε απαιτητικοί και απαιτούμε περαιτέρω βελτίωση αυτών των υπηρεσιών.  Ωστόσο, μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε ότι, οι υπηρεσίες του ΤΕΕ  που άπτονται της καθημερινότητας των μελών του δεν συγκρίνονται με αυτές κανενός άλλου συλλογικού φορέα, τουλάχιστον στη χώρα μας.  Περισσότερα…

Για τους νέους μηχανικούς

Filed under: Νέοι Μηχανικοί — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:18 πμ

Η υπεράσπιση των νέων μηχανικών και η αξιοπρεπής ένταξή τους στο επάγγελμα   αποτελούν, όχι χωρίς ανεπάρκειες, μόνιμη έγνοια για το ΤΕΕ και οριζόντια πολιτική για όλες τις δράσεις του. Όχι μόνο επειδή οι νέοι αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρα προβλήματα συγκρινόμενα με το παρελθόν ή με τη διεθνή πραγματικότητα, ούτε για λόγους αλληλεγγύης. Η υποβάθμιση του ρόλου του νέου μηχανικού αποτελεί το «δούρειο ίππο» για τη συνολική διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού. Περισσότερα…

Ασφαλιστικό – Φορολογικό

Filed under: Ασφαλιστικό, Σημαντικά - Θεσμικά, Φορολογικό — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:01 πμ

Το ΤΕΕ για ακόμη μια φορά, όπως όλη σχεδόν την προηγούμενη τριετία, βρίσκεται σε θέση μάχης για το Ασφαλιστικό των μηχανικών, παρ’ ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι το καλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της Χώρας και κάθε κυβέρνηση θα όφειλε να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να το διατηρήσει ως πρότυπο ταμείο, υιοθετώντας τις προτάσεις του ΤΕΕ για τη βελτίωση της λειτουργίας του.  Παράλληλα, αντιμετωπίζει  τις ατεκμηρίωτες   επιθέσεις στο φορολογικό σύστημα των μηχανικών.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη των Ελλήνων Μηχανικών για τη διέξοδο από την κρίση:

«Η θέση των μηχανικών είναι σαφής: Λύση τόσο για έσοδα του κράτους, όσο και για το ασφαλιστικό είναι η απασχόληση, κι όχι η αφαίμαξη κι η εξώθηση στην ανεργία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σταθεροί στην πεποίθησή μας ότι η λογική της αναδιανομής υπέρ των ασθενέστερων εισοδηματικά πολιτών πρέπει να ισχύσει και για τα δύο συστήματα.

Τα μέτρα που προτείνονται για το φορολογικό και το ασφαλιστικό όχι μόνο δεν θα αποδώσουν τα προσδοκώμενα από την Κυβέρνηση αποτελέσματα, αλλά  και θα οδηγήσουν με βίαιο τρόπο χιλιάδες μηχανικούς εκτός αντικειμένου εργασίας».

Περισσότερα…

Ιδιωτικά έργα και μελέτες

Filed under: Ιδιωτικά Έργα - Μελέτες, Uncategorized — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:00 πμ

Αδήριτη ανάγκη για το ΤΕΕ είναι η δράση για λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών έργων,  αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την Ελληνική οικονομία και  υποβάλλοντας προτάσεις  για τη χρηματοδότηση, το θεσμικό πλαίσιο και τις αμοιβές.

Για το ΤΕΕ, όμως, η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη γνώση, επάρκεια και εξειδικευμένη εμπειρία υπό την προστασία του Κράτους. Τα ιδιωτικά έργα υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους αποσκοπούν στην εξέλιξη της κοινωνίας και διασφαλίζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της. Με αυτό το πρίσμα, της έννοιας του Δημοσίου Συμφέροντος είναι τεράστια παράλειψη της ελληνικής πολιτείας που εδώ και πενήντα χρόνια, από την εποχή της έξαρσης της αντιπαροχής, δεν θέσπισε κανόνες και αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών έργων. Θεσμικό πλαίσιο, που θα πρέπει να κατανέμει ρόλους, ευθύνες, αρμοδιότητες και συνέπειες και ταυτόχρονα να περιλαμβάνει διαδικασίες πιστοποίησης τόσο των ανθρωπίνων παραγόντων που συμμετέχουν, όσο και των υλικών. Περισσότερα..

Τα δημόσια έργα και οι μελέτες

Filed under: Δημόσια Έργα - Μελέτες, Uncategorized — Ετικέτες: , — mechcon @ 10:00 πμ

Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων, η διαφάνεια, η τήρηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και  η συμπλήρωση του κανονισμού  προεκτιμώμενων αμοιβών αντιμετωπίστηκε ως προτεραιότητα από το ΤΕΕ, πόσο μάλλον αυτή την εποχή που αναδεικνύεται ως η ατμομηχανή εξόδου από την κρίση, όπως αντιμετωπίζεται  και στις περισσότερες χώρες. Περισσότερα…

Στρατηγική για το Περιβάλλον

Filed under: Κοινωνική Ευθύνη, Περιβάλλον — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:58 πμ

Το ΤΕΕ παρεμβαίνει διαχρονικά στα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Χώρας, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις οι οποίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες και συλλογικές επεξεργασίες. Για το ΤΕΕ, η στροφή σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και τόνωσης της απασχόλησης σε μια πληθώρα αντικειμένων όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η πρόληψη και ο  έλεγχος της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης, η ανακύκλωση, η ενέργεια (εξοικονόμηση ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, η  ανάπλαση των αστικών περιοχών, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ο οικοτουρισμός, οι καθαρές τεχνολογίες, οι μεταφορές, οι καινοτόμοι τρόποι παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Περισσότερα…

Χωρικός σχεδιασμός, Αυθαίρετη δόμηση, Κτηματολόγιο

Η διαρκής και διαχρονική προσπάθεια του ΤΕΕ για την ανάδειξη του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού ως βασικού αναπτυξιακού εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το Κτηματολόγιο απετέλεσαν και την τρέχουσα περίοδο σημαντικές προτεραιότητες για το φορέα των μηχανικών.

Βασικές θέσεις του ΤΕΕ αποτελούν, σε προτεραιότητα και ως προϋπόθεση:

  • Η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα έως το 2025
  • Καμία περιοχή εκτός σχεδιασμού και προσδιορισμού χρήσεων γης. Μέχρι τότε, κατάργηση των παρεκκλίσεων και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης
  • Ρεαλιστικά και ουσιαστικά μέτρα για την αυθαίρετη δόμηση
  • Ολοκλήρωση ρυθμιστικών σχεδίων μεγάλων πόλεων και Αθήνας.

Περισσότερα…

Παραγωγική ανάπτυξη και Βιομηχανία

Filed under: Βιομηχανία, Ενέργεια, Οικονομία — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:54 πμ

Το ΤΕΕ έχει επεξεργαστεί θέσεις και έχει υποβάλει προτάσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη μακροπρόθεσμου δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και εκπόνησης κλαδικών στρατηγικών, ιδιαιτέρως σε τομείς στους οποίους η Χώρα διαθέτει ή μπορεί να κατακτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  Η αναβάθμιση του ρόλου των επιστημόνων, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και καταλύτης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Στη  βιομηχανία, ιδιαιτέρως αυτήν η οποία έχει άμεση σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο και την ενέργεια, αφιερώθηκε πλήθος δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, με αποκορύφωμα το Συνέδριο για τη Βιομηχανία. Περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Filed under: Πληροφορική — mechcon @ 9:52 πμ

Καθοριστική αλλά όχι μοναδική παρέμβαση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  και στην υποστήριξη των Μηχανικών του κλάδου, ήταν η ίδρυση του e-TEE, του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ, του οποίου ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή. Επιπλέον, διάφορες παρεμβάσεις του ΤΕΕ είχαν άμεση σχέση με την κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού στις ΤΠΕ. Περισσότερα…

Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα

Filed under: Τυποποίηση - Πιστοποίηση — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:50 πμ

Με περισσότερες από 40 ημερίδες και συνέδρια και με τις υπόλοιπες δράσεις του στους τομείς  Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Ποιότητας,  το ΤΕΕ συνέβαλε να γίνει ο παραγωγικός ιστός  κοινωνός των διεθνών δρώμενων τα οποία εν πολλοίς καθορίζουν την τεχνολογική ετοιμότητα μιας χώρας.  Κυρίως, ανέδειξε την ανάγκη υπέρβασης του ανορθολογισμού της αγοράς και της μίζερης παραγωγικής πραγματικότητας, με την αξιοποίηση της τέχνης και της επιστήμης, και των επιστημόνων που είναι σε θέση να την υπηρετήσουν. Περισσότερα…

Δράσεις κοινωνικής ευθύνης

Filed under: Κοινωνική Ευθύνη — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:48 πμ

Η υποστήριξη των κινημάτων για προστασία του Περιβάλλοντος και του καταναλωτή,  οι παρεμβάσεις σε θέματα καταστροφών, η ανάδειξη γενικότερων θεμάτων προστασίας του πολίτη (Υγιεινή και Ασφάλεια, Οδική Ασφάλεια, Πυρηνική Ενέργεια κλπ ) αλλά και η Αλληλεγγύη σε άλλους λαούς, συνιστούν μέρος των δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την κοινωνική ευθύνη του ΤΕΕ. Περισσότερα…

Διεθνής δράση και εξωστρέφεια

Filed under: Διεθνής δράση — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:44 πμ

Η συμμετοχή του ΤΕΕ σε 26 ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,τα διεθνή συνέδρια στα οποία συμμετείχε ή διοργάνωσε, το μνημόνιο με το Υπουργείο Εξωτερικών και η οικοδόμηση σχέσεων με χώρες όπως η Κίνα, αποτελούν σπουδαία συμβολή του ΤΕΕ στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια των μηχανικών και των επιχειρήσεων. Πόσο μάλλον που όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν αποτελούν μια κλειστή δραστηριότητα ορισμένων «εκλεκτών». Το σύνολο των πληροφοριών είναι διαθέσιμες σε όλους τους μηχανικούς και στις επιχειρήσεις, μέσα από την καθιερωμένη πλέον αναφορά των εκπροσώπων του και την επιμέλεια του αντίστοιχου τμήματος,  στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ενώ η διεθνής εμπειρία που αποκομίζεται αποτυπώνεται στην επάρκεια της τεκμηρίωσης των παρεμβάσεών του. Περισσότερα…

Εσωτερική οργάνωση του ΤΕΕ

Filed under: Οργάνωση ΤΕΕ — Ετικέτες: , — mechcon @ 9:40 πμ

Το ΤΕΕ είναι ένας τεράστιος οργανισμός που καλείται να εκπροσωπήσει περισσότερους από 100.000 μηχανικούς και να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία αντιστοιχούν άμεσα σε πέντε υπουργεία και έμμεσα στο σύνολο της κυβέρνησης. Με στόχους την αποδοτικότητα,  τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των μηχανικών, έγιναν σημαντικά βήματα στην οργάνωση του ΤΕΕ, στην οργανική ένταξη νέων δραστηριοτήτων, στο θεσμικό πλαίσιο των εκπροσωπήσεων, στις πραγματογνωμοσύνες, στην εξοικονόμηση πόρων, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.  Περισσότερα…

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.